AKTUALNOŚCI

2020

  1. Marcowe spotkanie z okazji Święta Kobiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wrześniowe spotkanie na łonie przyrody wśród wspaniałego krajobrazu nad rozlewiskiem przy Studzience w Marklowicach