PLAN PRACY NA 2018r.

Styczeń :

Spotkanie noworoczne, inaugurujące pracę w 2018 r. Planowanie pracy na nowy rok Przyjęcie uchwałą  planu pracy na nowy rok , warsztaty na temat relacji międzyludzkich.

Luty :

Walne zebranie członkiń – wprowadzenie zmian do statutu MSK, podsumowanie pracy za 2017r., w tym  finansowych – przez komisję rewizyjną   i merytorycznych – przez Zarząd. Zatwierdzenie bilansu za 2017r.

Marzec :

Uroczyste obchody 10-lecia działalności MSK połączone z obchodami Dnia Kobiet – prezentacja dorobku stowarzyszenia w formie pokazu multimedialnego dokonań MSK, wykład na temat roli kobiet w świecie i środowisku, poczęstunek w formie biesiady.

Kwiecień :

Spotkanie z kulturą – wyjazd do  Cieszyna, zwiedzanie zabytków miasta, Muzeum Zamkowego,  poznanie historii miasta, ciekawych miejsc, udział w spektaklu teatralnym – dotacja z UG

Maj :

,,IV Gminny Dzień Sąsiada” – impreza integracyjna dla mieszkańców Marklowic organizowana wspólnie z działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi, organizacja gier i zabaw integracyjnych dla dorosłych i dzieci  na boisku Polonii Marklowice, dotacja      z UG.

Czerwiec :

Udział w Dniach Marklowic – reprezentowanie Stowarzyszenia w konkursach gminnych.

Sierpień :

Udział w dożynkach gminnych. Wycieczka do Pragi w Czechach.

Wrzesień :

Spotkanie z kulturą – wyjazd do Katowic, zwiedzanie zabytków miasta, poznanie ciekawych obiektów, historii regionu, udział w koncercie w filharmonii,  poznanie dorobku kultury muzycznej – dotacja z UG

Październik :

Spotkania z ciekawymi ludźmi-prelekcja.

Listopad :

Promocja zdrowia – jak zachować dobrą pamięć, techniki zapamiętywania
i aktywizowania pracy mózgu .

Grudzień :

Tradycje świąteczne na Śląsku, spotkanie opłatkowe, podsumowanie działań stowarzyszenia.