CELE STOWARZYSZENIA

Cele Stowarzyszenia:

  • wspieranie kobiet w różnych aspektach i problemach życiowych,
  • propagowanie działań kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych na rzecz własnego rozwoju i rozwoju lokalnej społeczności,
  • działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
  • prowadzenie wszechstronnej edukacji, w zakresie praw kobiet,
  • działania na rzecz całej społeczności Marklowic.

Charakter podejmowanych inicjatyw jest bardzo różny, planowany corocznie pod kątem zgłaszanych potrzeb.