PROJEKTY

Projekty partnerskie:

  • „Wdzięk i Czar Kobiety – warsztaty inspiracji twórczych”realizowany w partnerstwie z Wodzisławskim Centrum Kultury – współfinansowany przez UE
    z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. – skierowany do matek przebywających na urlopach wychowawczych i ich dzieci z terenu Marklowic – od 1.01.2011 do 30.06.2011 – kwota 27.000,00zł,
  •  ,,Promocja zdrowia ponad granicami” pozyskane środki   – 13.777,00 EUR – partnerstwo z UG Marklowice – 2010r.
  •  ,,Transgraniczne partnerstwo dla zachowania tradycji” pozyskane środki   – 20.658,93 EUR partnerstwo z UG – 2009-2010r.
  • ,,Enter dla Kobiet”- 8.600,00zł – 2007r. Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności (kursy komputerowe dla kobiet )

Dotacje na działania z UG

realizacja projektów: ,,Marklowickie ścieżki kultury”, ,,Marklowickie działania na rzecz propagowania kultury i rekreacji”,  ,, Kultura łączy pokolenia”, ,,Kultura poszerza horyzonty” , ,, Integracja mieszkańców Marklowic przez kulturę i rekreację” ,,Kultura i tradycja wspólnym dobrem”.