O NAS

Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet powstało w czerwcu 2007r.  jako  grupa nieformalna. Status stowarzyszenia  uzyskało 14 II 2008r. kiedy  zostało oficjalnie  zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego  w Gliwicach.
W tym roku obchodzi dziesięciolecie swojej działalności.

Należeć do Stowarzyszenia może:

każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, złożyła deklarację członkowską i została przyjęta przez Zarząd stowarzyszenia na podstawie ustalonego regulaminu.

Siedziba, adres, kontakt, termin spotkań:

Budynek GCI – 44-321 Marklowice ul. Wyzwolenia 154,

e-mail: joltom1@poczta.onet.pl

Spotkania członkiń odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, w okresie letnim od godz. 18.00, w okresie zimowym od godz. 17.00

 

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd:       Prezes :     Jolanta Tomaszewska

Zastępca Prezesa :   Maria Staszak

Sekretarz:   Krystyna Nawrat

Skarbnik: Teresa Musioł

Członek Zarządu:  Małgorzata Opala

Komisja Rewizyjna:  Jadwiga Chrószcz, Janina Koch, Małgorzata Rudnicka